• humman 1
  • humman 2
  • humman 4
  • humman 7

Ko smo mi…

Mi Bošnjaci sa Kosova koji zivimo u diaspori kao i sve ostale osobe velikog srca.

Zelimo da pomazemo onima kojima je pomoć neophodna, svjesni situacije u kakvoj se nalaze naši bliznji.

Humanitarno udruženje «humman» sa sjedištem u Švicarskoj, koje je pokrenuto sredinom Februara 2015 u koje se dobrovoljno učlanjuju građani radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva.

Ukoliko dijelite naše vrijednosti i smatrate da naše aktivnosti doprinose razvoj našoj zajednici.

Pridružite nam se i Vi. Pokažimo zajedno našu "humanu" stranu koju svi sigurno imamo.

Zajedno možemo puno više i puno bolje.